Over Het Ontwikkelcollectief

Het Ontwikkelcollectief is een groep denkers en doeners die initiatief nemen en elkaar onbaatzuchtig helpen bij (soms tijdelijke) projecten in de stad. Wij staan voor zeggen wat we hopen en doen wat we kunnen. De i.o. staat voor in oprichting, want wij blijven nooit stilstaan en zijn nooit klaar.

Sinds het uitbreken van De Crisis wordt er veel gepraat en geschreven over nieuwe methoden, modellen en organisatievormen voor project- en gebiedsontwikkeling. Een paar dappere ondernemers daargelaten, blijft het vooral bij praten. Veel stedelijke professionals van de oude generatie lijken niet eens écht te geloven, dat stadsontwikkeling echt anders zal worden. Wij denken van wel. Het wordt nooit meer zoals het was.

De stadsontwikkeling van nu is gebaat bij fris ondernemerschap, bij 'walk the talk'.
Dit gebeurt nu mondjesmaat, door een kleine groep dappere koplopers. Het doel voor de komende jaren moet zijn om dit ondernemerschap verder te prikkelen, toe te juichen en vooral ook zélf het heft in handen te nemen. Waarom ga jij morgen niet ‘open’?

Daarom zijn wij Het Ontwikkelcollectief i.o.. Wij zijn een coalitie van ontwerpers, ontwikkelaars, beleggers, kunstenaars, meubelmakers, beheerders, adviseurs, planeconomen, bouwkundigen en meer uiteenlopend pluimage uit de ruimtelijke wereld.

Wij staan voor:
•     Zeggen waar je in gelooft en doen wat je kan
•     Het testen van nieuwe ontwikkelmethoden en verdienmodellen
•     Het vormen van projectgerichte coalities en netwerken
•     Geld verdienen is een ruilmiddel. Kennis, kunde, profileren of netwerk is dat net zo goed
•     Tegen monocultuur en hokjesgeest

Wat willen wij bereiken?
•     Een scherp collectief gericht op doen, in plaats van praten
•     Meer (kleinere) projecten in de stad en een fijner aantrekkelijker stedelijke structuur
•     Mentaliteitsverandering in de ruimtelijke sector (multidisciplinaire coalities, loslaten,
       initiatief nemen)

Wat doen wij?
Wij organiseren ACTIES waarmee we een nieuwe ontwikkelmethode of techniek testen in de werkelijkheid. Dit wisselen wij af met het beetpakken van KWESTIES: concrete cases van een creatieve ondernemer in de stad. Wij helpen hem of haar verder op weg met kennis, kunde of netwerk.

Meer weten of contact?
Laat een reactie achter en wij nemen contact met je op.